Kidly

Wat zijn de verschillende types kinderopvang?

Je bent nog maar net zwanger en je denkt al aan de opvang van je kindje. Wanneer we het hebben over kinderopvang, denken we onmiddellijk aan de crèche. Wist je echter dat er verschillende mogelijkheden bestaan?

iStock-608480420.jpg

Het evenwicht tussen werk en privé is niet altijd even makkelijk te vinden wanneer je kinderen hebt. Op jonge leeftijd kan je ze toevertrouwen aan professionele begeleiders. Daarna start je kind met zijn schoolloopbaan.

Er bestaan twee soorten kinderopvang:

  • In een groepsopvang wordt je kind opgevangen in een aangepaste omgeving met meerdere professionele kinderbegeleiders.
  • In een gezinsopvang wordt je kind opgevangen door 1 kinderbegeleider in de eigen woning of op een aangepaste locatie.

Ongeacht of je kiest voor groepsopvang of gezinsopvang, al deze mensen beschikken over een erkende basisopleiding die beantwoordt aan de noden van jouw kind.

Verschillende types van kinderopvang

De "crèche" is een opvangvoorziening waar kinderen tussen 0 en 36 maanden overdag worden opgevangen in groep door gekwalificeerd personeel. De toegang mag niet beperkt worden tot een lagere leeftijdsgroep.

De “gemeentelijke kinderopvang” is een opvangvoorziening waar kinderen tussen 0 en 6 jaar overdag worden opgevangen in groep door gekwalificeerd personeel.

De peutertuin” is een opvangvoorziening waar kinderen overdag gezamenlijk opgevangen worden door professionelen. Typisch voor een peutertuin is de leeftijdsgrens van de kinderen, tussen 18 en 36 maanden, waar niet van afgeweken wordt.

De oudercrèche” is een opvangvoorziening waar kinderen tussen 0 en 36 maanden overdag opgevangen worden door professionele kinderbegeleidsters enerzijds en door ouders die wekelijks de tijd nemen om mee in de groep werken anderzijds.

"De Gezinsopvang" beter bekend onder de naam “onthaalouder” is een kleinschalige opvangvoorziening voor 4 tot 8 kinderen tussen 0 en 6 jaar. Meestal worden de kinderen onthaald in de woning van de onthaalouder en werkt de onthaalouder samen met een dienst voor onthaalouders.   

"De autonome gezinsopvang" werkt volgens het zelfde principe als de Gezinsopvang, maar zonder de ondersteuning van een externe dienst.

Het kinderhuis” is een opvangvoorziening waar kinderen tussen 0 en 6 jaar, hoofdzakelijk overdag en in groep opgevangen worden.

De kinderhalte” is een opvangvoorziening waar kinderen tussen 0 en 6 jaar (afhankelijk van de voorziening) sporadisch en van korte duur opgevangen worden. Meestal gaat het hier om kinderen waarvan minstens één ouder werkloos is. De kinderhalte biedt deze ouders dan de mogelijkheid om even op adem te komen, werk te zoeken of nog gedurende enkele uren een opleiding te volgen. Er bestaan zowel publieke als private voorzieningen.

De particulieren

Babysitters: Je kan beroep doen op de diensten van een persoon, al dan niet op regelmatige basis, om tijdens jouw afwezigheid op je kind te passen. Ken je zelf geen oppas in je omgeving? Er bestaan heel wat goed gestructureerde netwerken die je kunnen helpen bij het vinden van een geschikte oppas. Wettelijk gezien, moet je een babysitter voor minder dan 8 uur per week niet aangeven.

De kindermeisjes:  Zij zijn bedienden, want ze mogen naast de oppas van de kinderen ook huishoudelijke taken uitvoeren, dit volgens onderling overeengekomen voorwaarden. De duur en frequentie van hun diensten kan de norm van 8 uur per week overschrijden. Daarom moet er een arbeidsovereenkomst opgesteld worden.

De au-pair meisjes: In tegenstelling tot deze van een kindermeisje zijn de taken van een au pair strikt beperkt tot de oppas van kinderen en het verrichten van licht huishoudelijk werk.  Ze komt uit een ander land in  het kader van een culturele uitwisseling. De au pair wordt beschouwd als een tijdelijk gezinslid en ontvangt zakgeld.

Opvang van zieke kindjes

De mutualiteiten bieden in hun basispakket opvang aan voor zieke kinderen. Ben je in het bezit van een doktersattest voor je kind? Je kan dan de volgende dag al gebruik maken van deze dienst. Het aantal dagen is beperkt per jaar. De prijs verschilt naargelang het organisme.  

Informeer je hierover bij je mutualiteit.

Bronnen:
- B
elgium
- ONE
- Kind en Gezin