Kidly

Waarmee moet ik rekening houden bij mijn zoektocht naar kinderopvang?

Je hebt het grote nieuws dat je binnenkort mama of papa wordt pas vernomen en toch moet je al denken aan de praktische kant. Dankzij Kidly heeft de wereld van de kinderopvang geen geheimen meer voor jou.

iStock5940_kinderopvang.jpg

Je hebt het grote nieuws dat je binnenkort mama of papa wordt pas vernomen en toch moet je al denken aan de praktische kant. Dankzij Kidly heeft de wereld van de kinderopvang geen geheimen meer voor jou.

Van het moment dat jullie als ouders zwanger zijn, ga je best zo snel mogelijk op zoek naar geschikte kinderopvang. Kiezen jullie voor een onthaalouder of voor een kinderdagverblijf?  Je kan even langs gaan bij de opvang waar jullie jullie kindje willen zetten om te kijken hoe de kinderen er spelen en hoe de opvang verloopt. We geven enkele tips die jullie kunnen helpen bij het maken van een keuze.

Waar bevindt de opvang zich?  

Denk even na waar jullie opvang zoeken en hou het praktisch. Zoeken jullie opvang dicht bij jullie woonplaats, nabij de werkplek, tussen beide of eerder in de buurt van de grootouders zodat zij eventueel kunnen inspringen?

Ga eens langs in de buurt en kijk of je er makkelijk kunt parkeren, zodat je je kleine spruit in alle veiligheid kunt afzetten en komen ophalen.  

Wanneer kan mijn kindje terecht in de opvang?

Als je opvang zoekt, wil dit zeker zeggen dat jullie zelf opnieuw aan de slag moeten of andere bezigheden hebben. Zoeken jullie voltijdse of halftijdse opvang? Kunnen jullie zelf de dagen kiezen? Bij jullie zoektocht is het belangrijk om te weten of de opvang van jullie kindje overeenkomt met de dagen en uren waarop jullie werken of wensen dat jullie kindje wordt opgevangen. Indien jullie werkuren geen klassieke werkuren zijn en je je kindje bijvoorbeeld heel vroeg moet afzetten of heel laat moet komen ophalen, is dit zeker het beginpunt van je zoektocht. Sommige opvanginitiatieven bieden hun diensten aan buiten de kantooruren en kunnen een oplossing zijn. Indien je flexibele werkuren hebt, kun je zeker vragen of er een aangepast opvangschema mogelijk is. Indien jullie in het weekend moeten werken, moeten opvangmogelijkheden in het weekend zeker ook in acht genomen worden bij de zoektocht.

De kinderdagverblijven zijn meestal vrij streng wat de opvang van zieke kinderen betreft. Besmetting moet vermeden worden, dus vraag zeker in welke omstandigheden jullie kindje al dan niet opgevangen kan worden en wat er gebeurt als jullie kindje in de opvang zelf ziek wordt?

Hoe verloopt de opvang van mijn kindje?

Het belangrijkste is dat jullie kindje zich goed voelt in de opvang. Hij of zij zal er tenslotte de volgende drie jaar heel wat tijd doorbrengen.

Vraag zeker of jullie de opvang eens mogen bezoeken. Zo krijgen jullie een beeld van de interne organisatie, het verloop van de dag, de hygiëne, de bereiding van de maaltijden en de voorgestelde activiteiten ter stimulatie van de ontwikkeling.

Indien jullie kindje specifieke noden heeft, aarzel dan niet om deze te bespreken. Zijn er bijvoorbeeld specifieke maaltijden mogelijk in geval van voedselallergie? Moeten jullie zelf melkpoeder en flesjes meebrengen of zijn deze ter plekke beschikbaar? Wat als jullie kindje specifieke zorgen nodig heeft? Kan er dan extra begeleiding voorzien worden?

Om de organisatie van de groepsopvang niet te storen is het belangrijk om te weten op welke tijdstippen jullie in de opvang terecht kunnen en op welke manier de communicatie verloopt. Hoe wordt er feedback gegeven. Wordt er bijvoorbeeld gebruik gemaakt van een heen-en-weer schriftje?

Hoe gebeurt de groepsindeling van de kindjes?

Als jullie kindje naar een onthaalouder of een crèche gaat, is het ook altijd goed om te weten hoeveel kindjes er precies worden opgevangen. Hier bestaan regels rond en het aantal opgevangen kinderen is niet onbeperkt.

Vraag zeker ook na of de kindjes per leeftijd opgevangen worden of niet. Sommige voorzieningen kiezen voor gelijklopende leeftijden, andere kiezen voor gevarieerde leeftijdsgroepen. Elke methode heeft zijn voor- en nadelen.

Wat is de kostprijs van de opvang?

Als ouders willen jullie de beste opvang voor je kind maar wel aan een betaalbare prijs.

De kostprijs van de opvang varieert naargelang de onthaalouder of het kinderdagverblijf met een inkomenstarief (afhankelijk van het inkomen) of een vaste prijs werkt. Misschien heb je als ouder wel recht op een verminderd tarief.

Meer informatie vind je via Kind en Gezin of ONE.

Vraag zeker ook hoe het met de kosten zit voor de dagen dat jullie kindje afwezig is door ziekte of als jullie op vakantie zijn.

Als de opvang een vergunning heeft van Kind en Gezin of ONE kunnen jullie de opvangkosten fiscaal inbrengen.

Waar denk ik aan bij een eerste kennismaking?

 • Wat zijn de openings- en sluitingsdagen? Avond, weekends, kantooruren?
 • Wanneer is de opvang gesloten voor vakantie?
 • Jullie kosten : vaste kosten, is er een voorschot te betalen, wat wordt er aangerekend of niet bij ziekte of afwezigheid van jullie kind, bijkomende kosten (luiers en verzorgingsproducten)?
 • Hebben jullie recht op respijtdagen (dagen dat je van je opvangplan mag afwijken zonder ervoor te betalen) voor jullie kind en op hoeveel?
 • Wat als jullie kindje specifieke zorgen nodig heeft?
 • Jullie kind is ziek: wanneer kan het wel of niet naar de opvang?
 • Wat als jullie kind ziek wordt in de opvang?
 • Wat als jullie kindje medicatie nodig heeft?
 • Hoe groot zijn de ruimtes waar jullie kind zal verblijven?
 • Is er mogelijkheid om buiten te spelen?
 • Hoe ziet een dag of week in de kinderopvang er uit?
 • Welke activiteiten zijn er voorzien?
 • Wat met borstvoeding?
 • Wat met flessenvoeding?
 • Verse maaltijden?
 • Wat met voedingsallergie of intolerantie?
 • Aanpak hygiëne?
 • Aanpak veiligheid?
 • Hoe gebeurt de communicatie? Dagelijks, wekelijks, kunnen jullie bellen overdag….?
 • Vraag naar het huishoudelijk reglement en de schriftelijke overeenkomst.
 • Kan jullie kind komen wennen in de opvang voor de eerste eigenlijke opvang?
 • Jullie kind is rijp om naar de kleuterschool te gaan, hoe verloopt de overgang?

Bronnen:
- Kind en Gezin
- ONE