Kidly

Wat moet je weten over de kinderopvang vanaf de geboorte tot 3 jaar?

Na het einde van je zwangerschapsverlof ga je op zoek naar geschikte opvang voor je baby. Wanneer je niet onmiddellijk terecht kunt bij grootouders, schoonouders, …. ga je op zoek naar professionele opvang. Wij geven je graag wat meer informatie die kan helpen bij je keuze voor kinderopvang.

iStock-841409776.jpg

Alle opvangvoorzieningen (crèches, voorschoolse opvang, zelfstandige opvanghuizen en kinderdagverblijven) zijn erkend door ONE of door Kind & Gezin. Deze erkenning gebeurt volgens strikte voorwaarden op het vlak van veiligheid, hygiëne, lokalen en bekwaamheid van het personeel. Ze zijn tenminste 4 dagen per week en 7 uur per dag geopend.

Niet erkende opvangplaatsen zijn onwettig!

Gesubsidieerd of niet-gesubsidieerd 

Sommige instellingen zijn gesubsidieerd door ONE of Kind & Gezin. De ouders betalen volgens een vast barema in functie van hun netto maandelijks inkomen. 

De niet-gesubsidieerde opvanginstellingen kiezen zelf hoeveel opvangkosten ze vragen, dit in functie van de diensten die zij volgens hun intern reglement aanbieden.

Info!  In 2008 heeft het bestuur van de Franse gemeenschap zich geëngageerd om tussen te komen in de kosten van de opvang voor kinderen van 0 tot 3 jaar van gezinnen met een laag inkomen.

Alle erkende gesubsidieerde opvangplaatsen bezorgen aan de ouders de nodige attesten  in verband met de opvangkosten. Deze kunnen ze dan aan hun belastingaangifte toevoegen.

Geschikte kinderopvang vinden

Je kan best beginnen zoeken naar een opvangplaats zodra je zwanger bent.

Hoewel een aanvraag tot inschrijving pas officieel wordt aanvaard vanaf de derde maand zwangerschap, houdt niets je tegen om voordien al wat informatie in te winnen bij verschillende centra of er zelfs eens op bezoek te gaan. De beschikbare plaatsen zijn namelijk beperkt en dus vaak erg gegeerd.

Bronnen:
- Belgium
- ONE
- Kind en Gezin