Kidly

De crèche en haar onkosten

Budget voor kinderopvang, stond dit op je geboortelijst? Kidly geeft uitleg over de kosten die je mag verwachten! Als ouder moet je na enkele mooie maanden met je oogappel waarschijnlijk terug aan de slag. Je kindje wordt dan opgevangen door familie, in een kinderdagverblijf of een combinatie van beiden. Kiezen voor een kinderverblijf heeft een kostenplaatje. Je verneemt er hier alles over...

foto kinderopvangtoeslag.jpg

Hoeveel kost een crèche?

Het tarief van je crèche hangt af van het type opvang waarin je kind verblijft. We moeten een onderscheid maken tussen gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde opvang.

Wat is gesubsidieerde opvang? Dit is een vorm van opvang waar de ouders opvangkosten betalen in verhouding tot hun maandelijks netto inkomen, op basis van barema’s opgesteld door Kind en Gezin en ONE. Er bestaan ook zelfstandige kinderdagverblijven die door deze instellingen gesubsidieerd worden.

Wat is niet-gesubsidieerde opvang? Dit zijn de vormen van opvang waar de uitbaters vrij hun prijs bepalen, met daarin inbegrepen de verschillende diensten zoals beschreven in hun huisreglement. Deze prijzen verschillen van kinderdagverblijf tot kinderdagverblijf. Aarzel niet om je rechtstreeks bij de opvang te informeren.

Hoe wordt het tarief bepaald?

Het tarief is afhankelijk van de frequentie en de uren waarvoor men opvang van je kind voorziet. Het type opvang (gesubsidieerd of niet gesubsidieerd) speelt bovendien ook een rol. Aarzel niet om je rechtstreeks bij de opvang te informeren.

Zijn de kosten voor opvang fiscaal aftrekbaar?

De kosten voor de opvang van je kind door één of meerdere professionelen, nemen een aanzienlijke hap uit je gezinsbudget. Voor kinderen jonger dan drie jaar, kan je in je belastingaangifte kiezen tussen een korting voor opvangkosten of een verhoogde vrijstelling. (niet cumuleerbaar voordeel)

Wat is de korting voor opvangkosten?

Wat je betaalt, staat je toe je belastingen te verminderen in functie van het jaarlijks uitbetaalde bedrag (maximum 11,20 euro per dag). De belastingverlaging bedraagt 45% van het jaarlijkse bedrag.

Om deze belastingverlaging op je opvangkosten te bekomen, moet je aan verschillende voorwaarden voldoen :

  • Je hebt fiscaal een kind ten laste.
  • Je moet beroepsinkomsten of een vervangingsinkomen hebben (Werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen pensioen). Doe je een gemeenschappelijke belastingaangifte en je huwelijkspartner of de partner waarmee je wettelijk samenwoont heeft beroepsinkomsten of een vervangingsinkomen? Dan is deze voorwaarde ook vervuld.
  • De opvang waar je je kindje onderbrengt, moet erkend zijn, gesubsidieerd zijn, gecontroleerd worden door Kind en Gezin, ONE of de Duitstalige Gemeenschap geplaatst zijn of onder hun controle geplaatst zijn.

Wat is de verhoging van de belastingvrijstelling?

Dit is het deel van je inkomen waarop je geen belastingen moet betalen. Dit bedrag wordt elk jaar geïndexeerd en verhoogt naargelang je één of meerdere kinderen ten laste hebt. Dit fiscaal voordeel is interessant wanneer:

  • de kinderen opgevangen worden door één van de ouders, een babysitter, de grootouders, …
  • je geen professionele inkomsten hebt.

Het merendeel van de kinderdagverblijven bezorgen de ouders een attest om toe te voegen aan de belastingaangifte, dit is echter niet verplicht. In het laatste geval is het belangrijk dat je je bewijs van inschrijving en de uitgevoerde betalingen goed bijhoudt. Om te weten wat in jouw geval het meest interessant is, kan je een simulatie uitvoeren met de applicatie Tax-Calc.

Hoe kan je de kosten voor opvang fiscaal aftrekken in geval van scheiding ?

De ouder die het kind ten laste heeft, kan genieten van het fiscale voordeel gekoppeld aan kosten voor opvang zijnde belastingverlaging voor opvangkosten of verhoging van de belastingvrijstelling. Behalve als u geniet van fiscale co-ouderschap. In dit geval kan u beide uw kosten voor opvang aangeven en wordt dit voordeel onder beide ouders in de helft gedaan onder bepaalde voorwaarden een dewelke samen moeten voldaan worden.

Mijn kind gaat naar een Vlaamse opvang, heb ik recht op het supplement dat voorzien wordt in het Groeipakket ?

Je hebt recht op de kinderopvangtoeslag als je kind naar een opvang gaat in Vlaanderen of in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, vergund door Kind en Gezin en waarvan de tarieven niet aan uw inkomen gelinkt zijn.

Bronnen:
- Federale Overheidsdienst Financiën
- ONE
- Kind en Gezin