Kidly

Heb ik recht op de belastingvermindering voor kinderopvang?

De kosten voor kinderopvang kun je onder bepaalde voorwaarden inbrengen in je belastingen. Hieronder vallen de kosten voor de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan. De belastingvermindering bedraagt 45% van de kosten.

Geld hartje - Header.jpg

De kosten voor kinderopvang kun je onder bepaalde voorwaarden inbrengen in je belastingen. Hieronder vallen de kosten voor de opvang van kinderen die nog niet naar school gaan. De belastingvermindering bedraagt 45% van de kosten.

  • De kinderopvang kan zowel in België als in een andere lidstaat van de Europese economische ruimte
  • De kosten moeten betrekking hebben tot de opvang van kinderen die jonger zijn dan 12 jaar (of jonger dan 18 jaar voor kinderen met een zware handicap).
  • Je moet rekening houden met de werkelijke leeftijd van je kind op het tijdstip waarop het werd opgevangen in 2019 en dus niet met de leeftijd op 1 januari van het aanslagjaar of wanneer je je belastingaangifte invult in 2020.
  • Voorbeeld:

Mijnheer Janssens heeft zijn zoon het hele jaar 2019 laten opvangen. Op 5 juli 2019 werd hij 12 jaar oud. In 2020 kan mijnheer Janssens alleen de uitgaven voor de opvang van zijn zoon van 1 januari tot en met 4 juli 2019 aangeven.

  • De kosten moeten gedaan zijn voor de opvang van kinderen die jij fiscaal ten laste hebt of voor wie de helft van het belastingvoordeel aan jou moet worden toegekend (co-ouderschap)
  • Je moet beroepsinkomsten Met beroepsinkomsten worden de bezoldigingen, pensioen, werkloosheidsuitkeringen, andere vervangingsinkomsten, winst, baten (erelonen) …bedoeld.
  • De kosten moeten aan welbepaalde instellingen of personen betaald zijn. Het moet dus gaan om opvangvoorzieningen die erkend, gesubsidieerd of gecontroleerd worden door Kind en Gezin (Vlaamse Gemeenschap) of door ONE (Franse Gemeenschap).
  • Je moet de opvang en het betaalde bedrag kunnen bewijzen met de nodige documenten.
  • Alle erkende gesubsidieerde opvangcentra bezorgen ouders de nodige attesten in verband met de opvangkosten. Deze kunnen ze dan aan hun belastingaangifte toevoegen.

Voor andere specifieke vragen verwijzen we je graag door naar de website van de Federale Overheidsdienst Financiën.